W Polsce jest obowiązek szkolny, któremu podlega każde dziecko do 18 roku życia. Jednak nie jest powiedziane jak ten obowiązek ma być spełniony. Rodzice mogą zdecydować czy chcą, aby dziecko uczyło się w szkole czy wolą jednak przejść na edukację domową. Decyzja może jak najbardziej wyjść ze strony rodzica, jednak nie jest to tak, że on sam może zdecydować o wszystkim. Konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów i otrzymanie zgody na objęcie dziecka edukacją domową.

Na czym polega edukacja domowa?

Jak łatwo się domyślić edukacja domowa to nauka w domu. Dziecko nie znajduje się wtedy na liście w żadnej szkole państwowej czy prywatnej. Jednak nie jest to tak, że uczy się ono czego chce i w jaki sposób chce. Podstawa programowa jest taka sama w szkole jak i w domu. Są rozpisane konkretne umiejętności, które musi dziecko nabyć w danym czasie. Materiał musi zostać zaaprobowany przez szkołę, która udzieliła zgody na edukację domową, a dziecko po prostu nie dostaje ocen z niektórych przedmiotów. Najczęściej są to te, które ciężko ocenić ze względu na ich stacjonarny charakter czyli muzyka, plastyka czy technika a także wychowanie fizyczne. Z pozostałych przedmiotów konieczne jest przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego w danym okresie, najczęściej raz do roku. Na podstawie tej oceny uczeń otrzymuje promocję do następnej klasy lub informację o konieczności powtórzenia materiału. 

Wydawać by się mogło, że edukacja domowa to rozwiązanie, które pod pownymi względami jest ograniczeniem dla dziecka. Dlaczego? Przede wszystkim nie uczestniczy on w życiu małej społeczności jaką jest klasa czy szkoła. Nie uczy się współpracy w grupie, nie nawiązuje nowych znajomości i nie przeżywa wspólnych przygód. Oczywiście, istnieje szansa na spotkania po lekcjach, jednak to już nie to samo. Dlaczego więc niektórzy rodzice decydują się na edukację domową swoich dzieci? Najczęściej jest to spowodowane chorobą dziecka, która utrudnia mu funkcjonowanie w szkole. Może być to też spowodowane stanem czy zaburzeniami psychicznymi dziecka i tym, że nie odnajduje się ono w grupie. 

Edukację domową może prowadzić rodzic lub opiekun prawny, a nawet zatrudniona w tym celu osoba. Nie musi ona posiadać wykształcenia pedagogicznego. 

Jak wygląda procedura rozpoczęcia edukacji domowej?

Rodzice, którzy chcą aby ich dzieci korzystały z edukacji domowej muszą uzyskać zgodę dyrektora szkoły, do której dziecko jest zapisane. Wystarczy, że pismo zostanie złożone w sekretariacie lub wysłane drogą listową. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor. 

Pismo można złożyć w dowolnym momencie w roku szkolnym, także podczas jego trwania. Jako, że jest to coraz bardziej popularna procedura, to być może szkoła wyznaczyła osobne terminy rozpatrywania wniosków - warto to śledzić i sprawdzać na stronie szkoły. 

Dyrektor udziela decyzji najczęściej w ciągu 30 dni od daty złożenia pisma wraz z niezbędną dokumentacją. Co w przypadku kiedy dyrektor nie wyrazi zgody na edukację domową dziecka? Wtedy możliwe jest złożenie odwołania do kuratorium oświaty. Rodzic lub opiekun prawny może złożyć takie odwołanie w ciągu 30 dni. 

Jakie dokumenty należy dołączyć do podania?

Do podania należy dołączyć kilka niezbędnych dokumentów. Przede wszystkim rodzice lub opiekunowie prawni muszą przygotować oświadczenie, w którym zobowiążą się do zapewnienia swoim dzieciom odpowiednich warunków i możliwości do nauczania podstawy programowej, która obowiązuje na danym etapie kształcenia. Ostateczną podstawę zawsze wyznacza dyrektor na podstawie ogólno przyjętej podstawy programowej. Rodzic musi się także zobowiązać do tego, że dziecko będzie brało udział w egzaminach kwalifikacyjnych. Bardzo ważnym dokumentem jest także opinia z publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej. To właśnie pismo, które przeważnie odgrywa kluczową rolę i ma duży wpływ na podejmowaną przez dyrektora decyzję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.